WLAN-innstillinger for MF på Windows Vista

eduroam

MF er nå med i eduroam! Dette betyr at når du først har satt opp det trådløse nettverket for tilkobling til eduroam her på MF, så vil PCen din også automatisk koble til det trådløse nettet når du er i andre høgskoler og universiteter som er med i eduroam!

Koble til det trådløse nettet på MF med Windows Vista

Denne siden beskriver hvordan man kobler til det trådløse nettet på MF med Windows Vista. Dette ble testet i Windows Vista Home Premium, men framgangsmåten burde være den samme i andre versjoner av Vista.

Hvis du bruker Windows 7, så skal det bare være å velge eduroam i listen over tilgjengelige trådløse nettverk, og Windows 7 skal automatisk bruke de riktige innstillingene. Hvis ikke så kan du prøve å følge disse instruksene.

Konfigurere det trådløse nettverkskortet

Høyreklikk på ikonet som viser nettverkstilkoblinger, nederst til høyre på skrivebordet. Du vil da få opp et lite vindu:

I listen over nettverk, velg eduroam.

Klikk på Koble til et nettverk i dette vinduet. Du vil da få opp en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.

Velg eduroam og klikk Koble til nederst i vinduet (eller bare dobbeltklikk på eduroam). Da vil du bli bedt om å gi mer informasjon.

NB: Enkelte høgskoler/universiteter bruker ikke navnet/SSIDen eduroam på tilkoblingen, men det er likevel mulig å koble til på samme måte. Dette gjelder for eksempel Universitetet i Oslo, der det trådløse nettverket heter uio. For en liste over høgskoler/universiteter som har eduroam, se på kartet på eduroams nettsted.

Klikk på Angi/velg ekstra påloggingsinformasjon, så vil du få opp et vindu for å skrive inn brukernavn og passord:

Du skal bruke samme brukernavn og passord som du bruker ellers på MF (og Fronter og MF-mail). Eneste du må passe på er at du skal ha @mf.no bak brukernavnet ditt. Påloggingsdomene-feltet skal være blankt. Klikk deretter OK eller trykk Enter. Du vil få et nytt spørsmål om tilleggsinformasjon. Trykk igjen på Angi/velg ekstra påloggingsinformasjon, og du vil få spørsmål om du vil validere serversertifikatet:

Det skal stå enten AddTrust eller UTN-USERFirst-Hardware i meldingen. Trykk på OK. Vista vil nå forsøke å koble til eduroam.

Når du er koblet til, vil du bli spurt om å lagre nettverket.

Hvis du lar begge kryssene være, vil du heretter automatisk bli koblet til det trådløse nettverket når du er på MF og på andre steder som har eduroam! (Så lenge de bruker eduroam som nettverksnavn/SSID.) Trykk på Lukk for å lukke dette vinduet.