Oppsett av MF-eposten eksternt

Mange av innstillingene vil bli automatisk lagt inn av epost-programmet, så det er ikke sikkert at du trenger å skrive inn alle detaljene.

Dersom du må fylle ut ting selv, bruk følgende innstillinger:

For studenter For ansatte
Innkommende server:
Tjenertype: IMAP
Adresse: mail.stud.mf.no mail.mf.no
Port: 993
Sikkerhet: TLS (ev. SSL)
Autentiseringsmetode: Vanlig passord ("plain"/klartekst)
Utgående server (SMTP):
Adresse: mail.stud.mf.no mail.mf.no
Port: 587
Sikkerhet: STARTTLS / TLS (ev. SSL)
Autentiseringsmetode: Vanlig passord ("plain"/klartekst)

Brukernavnet og passordet som skal brukes er ditt vanlige MF brukernavn og passord. (Det som du bruker på f.eks. Fronter.)