Om brukerprofilene på MF

Hvis du synes at det tar lang tid å logge inn på PCene i PC-stuene, kan det hende at du har mange store filer lagret på brukerprofilen din. For å unngå dette bør du enten slette filene, eller å flytte dem over til hjemmeområdet ditt (H:\).

Etter hvert vil det også bli satt en størrelsesbegrensning på brukerprofilen din, slik at du ikke kan logge ut hvis filene der tar for mye plass. (Og hvis du ikke får logget ut, vil filene heller ikke bli lagret på serveren.)

Med brukerprofilen din menes (blant andre) følgende mapper og alle undermapper:

Filene som du har liggende i disse mappene og som du trenger, kan du flytte til:

Hjemmeområdet ditt (H:)

Teksten som er fjernet skal blant annet bestå av brukernavnet ditt. Det viktigste er at stasjonsbokstaven som kommer i parantes til slutt er H:.

Fordelen med å ha filer på hjemmeområdet er:

Slik flytter du en fil eller mappe:

  1. Åpne Mine dokumenter.
  2. Hvis filen eller mappen du vil flytte ikke finnes i Mine dokumenter eller en av undermappene, bruker du Søk til å finne den. Hvis du vil åpne Søk, klikker du Start og klikker deretter Søk.
  3. Klikk filen eller mappen du vil flytte.
  4. Klipp ut filen eller mappen ved å holde fast Ctrl-knappen og deretter trykke på bokstaven X. Du kan også høyreklikke på filen og velge "Klipp ut" fra menyen.
  5. Åpne hjemmeområdet ditt, H:. Du kan gjøre dette ved å klikke på Start-knappen, og deretter klikke "Min datamaskin". Da skal du få opp en liste med disker, hvor en av dem er hjemmeområdet ditt slik som beskrevet i bildet over.
  6. Lim inn filen eller mappen ved å holde fast Ctrl og deretter trykke bokstaven V. Du kan også lime inn ved å høyreklikke på vinduet og velge "Lim inn".

Merknader: