Sporing av endringer

Microsoft Word har en samarbeidsløsning hvor man kan se hvilke endringer de forskjellige samarbeidene parter har gjort i dokumentet. Man kan gå igjennom endringene en etter en, godkjenne eller forkaste enkeltendringer. Alternativt godkjenne eller forkaste alle endringer i dokumentet.

For å vise verktøylinjen for gjennomgang, sørg for at "Gjennomgang" er huket av under "Vis"->"Verktøylinjer"->"Gjennomgang"

Verktøylinjen har alle de mulighetene som er nevnt over. Du kan skru av og på "sporing av endringer" (Markert), dette kan også gjøres i verktøymenyen.


For å skru av all gjennomgang, kan du skru av sporingene med knappen over, og godta alle endringer i dokumentet som vist på bilde under. Merknadene må i tillegg slettes eller på knappen med det røde krysset, eller du kan velge å ikke vise dem ved å velge "visninsmodus: Endelig" på gjennomgangsverktøylinjen.


Fremdeles ikke klok. Finnes mange andre steder på nettet med informasjon om dette: